Vi på Juriststudenternas Rådgivning har tillfälligt pausat verksamheten till följd av de åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning av COVID-19. Vi hoppas kunna återuppta verksamheten så snart som möjligt och då är ni välkomna att ställa era frågor igen.

Med vänlig hälsning,
Juriststudenternas Rådgivning

JR erbjuder gratis juridisk rådgivning. Rådgivning ges av studenter på juristprogrammet vid Umeå Universitet som på ideell basis engagerar sig i verksamheten. Rådgivarna kommer från alla programmets terminer. Rådgivningen sker med största noggrannhet och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. Vi tar emot frågor inom samtliga rättsområden.