Hit avses exempelvis arv, bodelning och ärenden om vårdnad. Även andra barnfrågor som underhållsstöd, vårdnadshavare och adoption.