Frågor om bildande, ägande, upplåtelse och överlåtelse av fastigheter hör till fastighetsrättens område.