Frågor om reklamationstid, kontraktsbrott och upprättelse vid fel i vara är exempel på frågor inom köprätten.